Om stadskontoret

Här får du veta mera om stadskontorets uppdrag.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. I uppdraget ingår att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och ha uppsikt över hela den kommunala organisationen. Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige i deras arbete med ett helhetsansvar för Malmö stad.

Att stadskontoret har uppsikt innebär att vi följer, sammanställer, analyserar och föreslår handlingsalternativ. För att kunna göra detta leder, samordnar och involverar vi aktörer inom och utanför organisationen i processer och projekt. I vårt grunduppdrag ingår till exempel ärendeberedning, ekonomisk hantering och arbetsgivarfrågor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-02-09 13:55