Organisation

Här får du veta mera om stadskontorets organisation.

Stadskontorets organisation består av stadsdirektör, ledningsstab, ett kansli för hållbar utveckling och sju avdelningar med olika ansvarsområden. Mer om detta hittar du under menyerna här intill.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-06 10:54