Ekonomiavdelningen

Här får du veta mera om stadskontorets ekonomiavdelning.

Stadskontorets ekonomiavdelning har i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende såväl den finansiella rapporteringen som övriga ärenden inom ekonomiområdet. Avdelningen arbetar också med styrning, stöd och utveckling riktat till stadens nämnder och förvaltningar.

Ekonomiavdelningen arbetar med frågor som rör finansiering av den kommunala verksamheten i form av skatter och statsbidrag och ansvarar för försörjning av kapital, placering av likvider och bolagsfrågor. Avdelningen ansvarar för budget och rapporteringsprocessen och den finansiella rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Avdelningen har ett övergripande ansvar för upphandlingsverksamheten i Malmö stad och för utveckling och utbildning inom upphandlingsområdet. Avdelningen ska vara en sammanhållande och överordnad resurs i kommunens upphandlingsorganisation.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-01 10:31