Kommunikationsavdelningen

Här får du veta mera om stadskontorets kommunikationsavdelning.

Stadskontorets kommunikationsavdelning arbetar med kommunikation, IT och digitalisering.

Avdelningens arbete med kommunikation kännetecknas av att det ska göra konkret nytta för Malmö stad och bidra till att organisationens mål uppfylls. Detta innebär planering, genomförande, uppföljning och utveckling av kommunikationsarbete och kommunikationskanaler. Avdelningen arbetar också bland annat med policyutformning, grafisk manual, press och media, bild och film, varumärken och sociala medier.

Arbetet med IT och digitalisering är ett utvecklings- och förändringsstöd till verksamheten i användandet av moderna verktyg och kommungemensam IT-infrastruktur. Detta innebär bland annat ledning och styrning av den övergripande IT-verksamheten, IT-stödd verksamhetsutveckling och samordning av kommungemensamma system.

Vill du veta mera om kommunikations-, IT- och digitaliseringsarbetet i Malmö stad?

Då kontaktar du någon av stadskontorets enhetschefer:


Kommunikationsstyrning: Helene Persson, helene.persson@malmo.se
IT-styrning
: Patrik Kron, patrik.kron@malmo.se
Press och media
: Nicklas Sjöqvist, nicklas.sjoqvist@malmo.se
Kommunikationsstöd
: Dolores Peraic, dolores.peraic@malmo.se
Digital utveckling
: Maria Stellinger Ernblad, maria.stellingerernblad@malmo.se


Vid övergripande frågor vänder du dig till kommunikationsdirektör Anders Mellberg, anders.mellberg@malmo.se.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-01 10:30