Stadsdirektör och ledningsstab

Här får du veta mera om stadsdirektören och ledningsstaben.

Stadsdirektör i Malmö stad och chef för stadskontoret är Andreas Norbrant.

Ledningsstaben
Stadskontorets ledningsstab är stadsdirektörens särskilda organisation och operativa organ för att fullgöra stadskontorets uppdrag.

Ledningsstaben leder, samordnar och koordinerar speciella uppdrag både inom stadskontoret och med andra förvaltningar, bolag och externa organisationer.

Ledningsstaben hanterar även särskilda ärenden och uppdrag för kommunstyrelsen, projekt- och processfrågor, ledningens kommunikation med mera.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-26 11:17