Stadsrevisionen informerar

Stadsrevisionen skickar ut ett informationsblad ca fyra gånger per år till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att framförallt informera om pågående och genomförda granskningar.

Via länkarna längre ner på sidan kan du ladda ner och läsa dem.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 15:39