Länkar

Nedan finner du användbara länkar inom offentlig revision.

STAREV — Ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner med egna revisionskontor

SkyREV — Sveriges kommunala yrkesrevisorer - förening för revisorer som arbetar som sakkunniga inom kommunal revision.

RKR — Rådet för kommunal redovisning


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-02-23 16:07