Revisionskontoret

På revisionskontoret arbetar elva tjänstemän under ledning av revisionsdirektören.

Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndsspecifika granskningsprojekt. De biträder också styrgrupperna i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Tf revisionsdirektör Fredrik Jerntorp
Revisor: Kommunstyrelsen, Valnämnden och Överförmyndarnämnden samt ideella föreningen Bellevue Park och Södertorpsgården
Revisorsstöd: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, Kommunalförbundet VA Syd, Finansiella samordningsförbundet Finsam, Malmö Opera och Musikteater AB och Skånes Dansteater AB
040-34 34 60,  0709-711 607, fredrik.jerntorp@malmo.se

Christin Menander
Administrativ sekreterare
Revisionskontorets expedition
040-34 19 55, 0709-34 19 55, christin.menander@malmo.se

Sofia Blixtberg

Certifierad kommunal revisor: Arbetsmarknads- och socialnämnden & Miljönämnden
040-34 19 70, 0768 - 54 90 32, sofia.blixtberg@malmo.se

Fredrik Edler
Revisor: Servicenämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt stiftelsen Fontänhuset
Lekmannarevisorsstöd: Malmö Live Konserthus AB och stiftelsen Malmö Symfoniorkester
040-34 19 25, 0709-71 61 32, fredrik.edler1@malmo.se

Nina Hellström
Revisor: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden & Förskolenämnden
040-34 19 28, 0729-63 55 27, nina.hellstrom@malmo.se

Malin Jönsson

Revisor: Kulturnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Boplats Syd AB, Vagnparken i Skåne AB (Visab), Minc i Sverig AB och Medeon AB
076 - 606 41 69, malin.jonsson@malmo.se

Fia Lindher
Certifierad kommunal revisor: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden  & Funktionsstödsnämnden
Lekmannarevisorsstöd: MKB Fastighets AB & Malmö kommuns Parkerings AB 
Revisorsstöd: Stiftelsen Kockum Fritid
040-34 34 61, 0729-63 55 26, fia.lindher@malmo.se

Richard Magnusson
Certifierad kommunal revisor: Tekniska nämnden (Gatukontoret och Fastighetskontoret)
Lekmannarevisorsstöd: Parkeringsövervakning i Malmö AB
040-34 19 14, 0729-63 65 85, richard.magnusson@malmo.se

Erik Mogård
börjar sin anställning i april månad
Lekmannarevisorsstöd: Malmö stadshus AB och Malmö Stadsteater AB

Per Nilsson
Revisor: Kulturnämnden, Grundskolenämnden och Fritidsnämnden
Lekmannarevisorsstöd/kontaktperson: Sydskånes avtallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB och Kommunassurans Syd AB
Revisorsstöd: stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Mecena och stiftelsen Spillepeng
040-34 11 13, 0709-34 19 49, per.nilsson@malmo.se

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-27 13:32