Revisionskontoret

På revisionskontoret arbetar elva tjänstemän under ledning av revisionsdirektören.

Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndsspecifika granskningsprojekt. De biträder också styrgrupperna i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Tf revisionsdirektör Fredrik Jerntorp t o m 180722
040-34 34 60,  0709-711 607, fredrik.jerntorp@malmo.se

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör
Revisor: Kommunstyrelsen
Revisorsstöd: Kommunalförbundet VA Syd, kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, finanisella samordningsförbundet Finsam, Kommunassurans Syd AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, stiftelsen Malmö Sommargårdar samt sitftelsen Mecena
040-341959, 0709-341959, ann-mari.ek@malmo.se

Christin Menander
Administrativ sekreterare
Revisionskontorets expedition
040-34 19 55, 0709-34 19 55, christin.menander@malmo.se

Hanna Elisson
Administrativ assistent
076-606 41 69, hanna.elisson@malmo.se

Lina Burström Bennehult
Börjar sin anställning 180813
Revisor: Förskolenämnden och Kulturnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Boplats Syd AB och Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV
Revisorsstöd: Stiftelsen Spillepeng
040-34 11 17, 073-301 28 84, lina.burstrombennehult@malmo.se

Sofia Blixtberg
Certifierad kommunal revisor: Arbetsmarknads- och socialnämnden, Överförmyndarnämnden & Miljönämnden
040-34 19 70, 0768 - 54 90 32, sofia.blixtberg@malmo.se

Fredrik Edler
Certifierad kommunal revisor: Servicenämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt stiftelsen Fontänhuset
Lekmannarevisorsstöd: Malmö Live Konserthus AB och Vagnparken i Skåne AB (Visab)
Revisorsstöd: Stiftelsen Malmö Symfoniorkester
040-34 19 25, 0709-71 61 32, fredrik.edler1@malmo.se

Linda Gustavsson
Börjar sin anställning 180820
Revisor: Funktionsstödsnämnden & Fritidsnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Medeon AB
073-416 11 57, linda.gustavsson2@malmo.se

Fia Lindher
Certifierad kommunal revisor: Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Lekmannarevisorsstöd: MKB Fastighets AB & Malmö kommuns Parkerings AB 
Revisorsstöd: Stiftelsen Kockum Fritid
040-34 34 61, 0729-63 55 26, fia.lindher@malmo.se

Fredrik Jerntorp
Föräldraledig 180723-181221
Revisor
040-34 34 60, 0709-711607, fredrik.jerntorp@malmo.se

Richard Magnusson
Certifierad kommunal revisor: Tekniska nämnden & Grundskolenämnden
Lekmannarevisorsstöd: Minc i Sverige AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Sydvatten AB
040-34 19 14, 0729-63 65 85, richard.magnusson@malmo.se

Erik Mogård
Revisor: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden & Valnämnden
Lekmannarevisorsstöd: Malmö stadshus AB och Malmö Stadsteater AB
040-34 19 28, 0729-63 55 27, erik.mogard@malmo.se

Per Nilsson
Föräldraledig 180716-190106
Revisor
040-34 11 13, 0709-34 19 49, per.nilsson@malmo.se

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-20 14:08