ÅRSREDOGÖRELSE

 

I årsredogörelsen sammanfattas stadsrevisionens verksamhet och arbete under verksamhetsåret.

Årsredogörelsen innehåller:

- Revisionsberättelse
- Synpunkter och iakttagelser
- Revisorernas granskning
- Revisionskontorets sammanfattning
   Årsrapporter
   Fördjupade granskningsprojekt
- Granskning i de kommunala bolagen

Öppna/ladda ner

Årsredogörelse 2016
Årsredogörelse 2015
Årsredogörelse 2014
Årsredogörelse 2013
Årsredogörelse 2012

Årsredogörelse 2011

Årsredogörelse 2010

Årsredogörelse 2009

Årsredogörelse 2008

Årsredogörelse 2007

Årsredogörelse 2006

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-07 14:23