Kallelser till revisorskollegiets sammanträde

Nedan hittar du kallelser till revisorskollegiets sammanträden. Vill du ha mer information kring ett ärende, kontakta revisorskollegiets nämndssekreterare

Christin Menander
tel: 0709-34 19 55
e-post: christin.menander@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-24 09:41