Revisorskollegiets ledamöter

Revisorskollegiets ledamöter 2015-2018

Sten Dahlvid (S) ordförande  telefon 0701 - 42 39 00
Per Lilja (M) vice ordförande  telefon 0765 - 55 83 68
Berit Söderholm (S)
Claes Carlsson (S)
Robabeh Taeri (S)
Pia Landgren (S)
Göran Hellberg (V) 
Bo Adamsson (MP)
Berit Sjövall (M)
Åke Christiansson (M)
Rune Andersson (L)
Ulf Hägg (SD)
Kurt Halvardsson (SD)

Revisorskollegiet är i egentlig mening ingen nämnd förutom när den behandlar förvaltningsadministrativa ärenden som till exempel budget och årsredovisning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 11:41