Revisorernas bedömning av delårsrapport


Öppna/Ladda ner

Revisorernas bedömning 2017
(pdf, 583 kB)Revisorernas bedömning 2016 (pdf, 535.5 kB)
(pdf, 583 kB)Revisorernas bedömning 2015 (pdf, 563.2 kB)
(pdf, 583 kB)Revisorernas bedömning 2014 (pdf, 551.6 kB)
Revisorernas bedömning 2013
(pdf, 539.6 kB)
(pdf, 583 kB)Revisorernas bedömning 2012 (pdf, 615.4 kB)
(pdf, 583 kB)

Revisionsrapport för perioden 130101 - 130630 (pdf, 737.1 kB)
Granskningsredogörelse 130630 (pdf, 464.1 kB)

Revisionsrapport för perioden 170101-170430 (pdf, 746.2 kB)
Granskningsredogörelse 170430 (pdf, 576.2 kB) 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-11 16:16