Politiker och beslut

Här får du veta mera om Malmö stads politiska organisation — och hur du själv kan påverka.

I allmänna val röstar du som röstberättigad medborgare fram företrädare: politiker. Ett exempel är att Malmös högsta beslutande organ — kommunfullmäktige — har politiker som du och andra Malmöbor röstat fram.

Under menyerna här intill får du veta mera om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunalråden.

Mer om Malmö stads politiska organisation

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelse finns det också nämnder. Nämnderna har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

I Sverige är det riksdag och regering som oftast i form av lagar och förordningar anger de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom. De ger kommunerna en minsta gemensam nämnare.

Var med och påverka!

Utnyttja din rätt att påverka politiken. Det behövs en demokratisk kultur med ett politiskt intresse, en livlig debatt och ett brett engagemang. Utan din röst och din medverkan fungerar Sveriges demokrati inte lika bra.

Senast ändrad: 2017-08-29 10:08