Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 17 maj. §§ 139-154, §§ 156-158 samt §§ 160-193 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. §155 samt § 159 är sedan tidigare justerade och anslagna.
  2018-05-22 15.51
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 21 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-22 14.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde18 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-22 14.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 21 maj. § 25 och § 28 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-22 09.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-22 09.36
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 20. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-05-21 14.05
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-21 14.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-21 13.54
 • Kungörelse: ansökan ocm bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelse från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2018-05-21 08.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 17 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-18 14.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 17 maj. Protokollet § 155, § 159 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-18 14.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och  socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 maj §§ 92-110. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-18 14.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott §§ 69-70, § 72 hade sammanträde 17 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-18 11.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-17 07.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens utskott för kulturstödsfrågor hade sammanträde 3 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-16 11.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens gatudelegation hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-16 07.41
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hande sammanträde 15 maj gällande Parkeringsköp, nr 2, Sjöporten 2. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-16 07.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-16 07.33
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighetskontoret hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-15 16.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-15 10.08
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-15 08.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 2 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-15 08.45
 • Anslag: justera protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-14 14.22
 • Anslag: justerat protokoll 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 30 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-14 14.19
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 19. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040- 34 13 59. 
  2018-05-14 14.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 26 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. Obs! §§ 108, 110 och 111 justerats omedelbart.
  2018-05-14 14.10
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämndens arbetsutskott §13 hade sammanträde 11 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-11 11.28
 • Kungörelse: Förslag till Översiktsplan för Nyhamnen.

  Stadsbyggnadsnämnden har lämnat förslag till översiktsplan för Nyhamnen 15 maj. Här hittar du länken till den.
  2018-05-09 11.21
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-09 10.41
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-09 10.19
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 8 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivist genom anslag.
  2018-05-08 11.14
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighetskontoret hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-08 11.11
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 18. Har du några frågor om flyttade fordon Kontakta gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-05-07 15.58
 • Anslag: justerat protokoll.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 27 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-07 12.11
 • Anslag: jusetrat protokoll.

  Grundskolenämnden hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-07 09.24
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-07 08.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-04 10.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 26 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-04 10.24
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 4 maj. Protokollet för Bostadsanpassningsbidrag: Vecka 14-2018-vecka 18-2018 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-04 10.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-04 10.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 3 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-04 10.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 27 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-04 10.02
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 25 april. §§ 140-144, 147-161, 163-168, 170-171, 173-176, 178-179, 181-184 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-03 14.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-03 14.29
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 26 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-03 13.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 25 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-03 13.54
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-03 09.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 23 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-02 14.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-02 13.42
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 24 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-02 13.38
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 2 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-02 13.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 19 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-02 13.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 2 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-05-02 09.24

2018
Maj
April
Mars

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14