Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighetskontoret hade sammaträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-23 16.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 23 februari. Protokollet är nu justerat och ahr tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-23 16.35
 • Anslag: justerat protokoll.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammaträde 21 februari. Protokkollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-23 12.46
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-23 12.08
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-23 08.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-23 07.54
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämnden hade sammanträde 21 februari. §27 i prokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-22 14.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-22 12.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 15 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-22 09.50
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 februari.
  2018-02-22 09.46
 • Anslag: justerat protokoll

  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 20 februari.
  2018-02-22 09.42
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 13.57
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 12.28
 • Anslag: justerat protokoll.

  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justeart och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 11.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Valnämnden hade sammanträde 19 februari. §15 är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 10.57
 • Anslag: justerat protokoll.

  Grundskolenämnden hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 10.40
 • Anslag: justerat protokoll.

  Hälsa-, vårs- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 10.36
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämnden Trafikdlegationen hade sammanträde 16 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 10.30
 • Kallelse och föredragslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars.
  2018-02-21 10.13
 • Anslag: justerat protokoll.

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 15 februari. §50 och §59 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 10.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens delegation 1 hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 07.46
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-21 07.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbeetsutskott hade sammanträde 13 februari. Prootokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-20 15.51
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-20 13.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-20 09.42
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 07. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-02-20 07.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-19 15.11
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-19 15.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-19 07.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-15 17.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-15 17.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-15 14.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Räddningstjänsten Syd hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-15 14.50
 • Anslag: justerat protokoll.

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-15 13.15
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunfullmäktige ( observera att § 8 justerats omedelbart) hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-15 12.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillgännagivits genom anslag.
  2018-02-15 09.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-14 15.28
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detalJplanerna. Här hittar du dessa.
  2018-02-14 11.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-13 15.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-13 14.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 6 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-13 14.03
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndenhade sammanträde 30 januari. §§1-43 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-13 13.57
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 06. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040-34 13 59
  2018-02-12 14.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 30 och 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-12 13.58
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 februari. §3 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-09 15.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Trafiknämnden hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-09 09.47
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens gatudelegation hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-09 09.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-08 13.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-07 14.38
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 6 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-07 14.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-07 14.27
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 25 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-07 14.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 23 januari. §1-6 och 8-21 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-06 09.44
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 05. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-02-05 15.53
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 26 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-05 08.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation (Bostadsanpassningsbidrag vecka 02-2018- vecka 05-2018) hade sammanträde 2 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-02 15.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 1 februari. § 8 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-02 10.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 24 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-01 14.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 24 januari. Protkollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-02-01 14.53

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14