Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

  • Anslag: justerat protokoll

    Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
    2018-03-19 08.00

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14