Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

  • Anslag: Justerat protokoll

    Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och hat tillkännagivits genom anslag.
    2018-11-27 11.54

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14