Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-30 15.50
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 29 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-30 15.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämnden hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-30 07.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 23 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-30 07.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 21 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-30 07.37
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-30 07.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 20 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 14.28
 • Anslag: justerat protokoll

  FINSAM i Malmö hade sammanträde 20 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 14.24
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 18 oktober. §§ 177-191 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 11.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 10.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Trafiknämnden hade sammanträde 11 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 09.08
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 november. §§ 97-100 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 09.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 28 november. § 112 Ansökan om utökat objektsgodkännande för till- och ombyggnation av Hyllie brandstation, Brandvakten 1 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 08.54
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 20 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 08.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Trafiknämnden hade sammanträde 23 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 08.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens delegation1 hade sammanträde 23 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-29 08.29
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-,vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 20 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-28 15.00
 • Anslag: Justerat Protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-28 14.48
 • Anslag: Justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 21 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-28 13.30
 • Anslag: juserat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 21 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2018-11-27 18.25
 • Anslag: Justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och hat tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-27 11.54
 • Kungörelse: Ansökan om bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2018-11-27 11.04
 • Anslag: Justerat Protokoll

  Arbetsmarknads-och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 27 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-27 10.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-27 09.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-26 16.13
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-26 16.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-26 11.14
 • Anslag: parkeringsköpsavtal.

  Fastighets- och gatukontoret har justerat parkeringsköpsavtal nr 10. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-23 15.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-23 14.37
 • Anslag: Justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-23 14.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-22 11.53
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 47. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-11-19 15.15
 • Anslag: justerat protokoll.

  Stadsbyggnadsnämndens delegation, bostadsanpassningsbidrag vecka 41-2018 - 46-2018,  hade sammanträde 16 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-11-16 08.49
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-11-12 08.08
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-11-06 11.11

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14