Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 16 januari. Protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-18 16.46
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-18 10.50
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fritidsnämnden hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-18 10.47
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 januari. §§ 2 i protokollet har nu justerats och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-17 17.40
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 20 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-17 09.43
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämnden hade sammanträde 8 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-17 07.16
 • Anslag: justerat protokoll.

  Förskolenämnden hade sammanträde 7 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 09.52
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 9 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 08.33
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 15 januari. §5, fastställande av delegationsordning för sericenämnden, i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 07.47
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 15 januari. §2, inrättande av arbetsutskott och val av ledarmöter och ersättare, i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 07.34
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 15 januari. §6, rätt att företräda servicenämnden, i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 07.29
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 15 januari. § 8, fördelning av arbetsmiljöansvar, i prtokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 07.25
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kulturnämnden hade sammanträde 9 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 07.20
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 15 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-16 07.17
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 11 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-15 12.03
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kummunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 10 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-15 09.48
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 7 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-14 15.27
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-14 14.55
 • Anslag: justerat protkoll.

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-14 14.19
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 2. Har du några fråor om flyttade fordon? kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-01-14 09.41
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 11 januari. Protokollet gällande bostadsanpassningsbidrag: Vecka 50-2018-vecka 02-2019 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-11 14.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 11 januari. Prokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-11 11.20
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 11 januari. Protokollet är nu  justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-11 09.55
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-11 09.48
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 10 januari. §§ 1,3 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-11 09.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 7 januari. § 5 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-08 09.59
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 7 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-08 08.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 7 januari. §1 och §2 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-07 15.32
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-01-07 11.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmararknads- och socialnämnden hade sammanträde 2 januari. §§ 1-13 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-02 14.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 21 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-02 11.58
 • Kungörelse: Flyttade fordon

  Här hittar du Flyttade fordon vecka 52. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2019-01-02 09.09
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 21 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-01-02 07.53

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14