Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämdens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 15.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 22 februari. § 72 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 15.11
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 15.08
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 15.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 15.03
 • Anslag: justerat protokoll

  FINSAM i Malmö hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 15.01
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 11.38
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 11.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-22 11.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-21 15.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 februari. Parkeringsköp, nr 1 TN-2019-374 och Parkeringsköp, nr 2, TN-2019-585 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-21 15.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 20 februari. §§ 24, 32 och 35 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-21 12.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-21 12.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-21 12.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-v vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-20 15.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-20 14.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-20 14.39
 • Kallelse och föredragslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari.
  2019-02-20 14.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens delegation 1 hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-20 07.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Trafiknämnden hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-20 07.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-19 15.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-19 13.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-19 13.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-19 10.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 februari. §§ 20, 27-52 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-19 10.39
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 7. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-02-18 15.15
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-18 09.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-15 11.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-15 07.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-14 11.43
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 14 februari. §§ 21-26 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-14 11.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-13 14.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-13 14.36
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-13 14.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-13 14.26
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-13 08.42
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens fastighets- och gatudelegation hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-13 08.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-12 15.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbersmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-12 10.53
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 6. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59.
  2019-02-11 13.54
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-02-11 13.01
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-11 08.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-07 14.42
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämnden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-07 09.41
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenamndens arbetsutskott hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-07 09.38
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-07 09.36
 • Anslag: Justerat protokoll

  Arbetsmarknads och socialnämnden hade sammanträde 30 januari. §§ 14-48 i Protokollet är nu justerat och ha tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-06 09.52
 • Anslag: Justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 6 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-06 07.43
 • Anslag: justerat protokoll.

  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-05 12.03
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kulturnämnden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat (utom §13-14 som justerades omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-05 08.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-05 08.07
 • Kungörelse: Flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 5. har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2019-02-04 09.09
 • Kungörelse: ansökan om bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-02-04 09.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets-och gatukontoret hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-04 08.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-01 15.38
 • Kungörelse: detaljplan Dp 5523 Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup

  Förslag till detaljplan för fastigheten Sallerup 180:21 m.fl (Hemgården) i Sallerup i Malmö, Dp 5523, finns tillgängligt för samråd under tiden 4 februari 2019-8 mars 2019.
  2019-02-01 15.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 1 februari. Bostadsanpassningsbidrag: Vecka 03-2019-vecka 05-2019 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-02-01 12.11

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14