Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: Justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 6 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 08.15
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 07.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 07.27
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 11. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59.
  2019-03-19 07.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-19 07.21
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämnden hade sammanträde 13 mars. §§ 44 & 48 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-15 12.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag:
  2019-03-15 12.31
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 15.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 mars. §§ 55-58 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 15.34
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 13.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighet- och gatukontoret hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 13.40
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 28 februari. §§ 45 och 46 i protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-14 08.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 4 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-13 15.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-13 10.22
 • Kallelse och föredragslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars.
  2019-03-13 10.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom ansalg.
  2019-03-12 11.56
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 10. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-03-11 08.18
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-08 13.07
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-08 10.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivitsg enom anslag.
  2019-03-08 10.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-06 07.33
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 26 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-05 11.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-03-05 10.17
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämnens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-05 09.50
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-05 09.47
 • Kungörelse: ansökan om bygglov

  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-03-04 11.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämnden hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat (utom §§ 20-22 som justerades omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-04 09.56
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 9. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59

  2019-03-04 08.48
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadnämndens delegation hade sammanträde 1 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 11.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 10.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Komminfullmäktige hade sammanträde 28 februari.  §§ 45 och 46 i protokollet har nu justerat och tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 10.30
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämden hade sammanträde 22 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 08.00
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 19 februati. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-03-01 08.00

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14