Publicerad 2018-02-27 07:37

Senast uppdaterad 2018-02-27 07:42

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.