Publicerad 2018-03-02 12:02

Senast uppdaterad 2018-03-02 12:04

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 23 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.