Publicerad 2018-03-07 07:24

Senast uppdaterad 2018-03-07 07:27

Anslag: justerat protokoll

Valnämnden hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.