Publicerad 2018-03-08 07:21

Senast uppdaterad 2018-03-08 07:25

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsen hade sammanträde 7 mars. §74 är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.