Publicerad 2018-12-04 07:39

Senast uppdaterad 2018-12-04 07:41

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat om har tillkännagivits genom anslag.