Publicerad 2018-12-05 07:54

Senast uppdaterad 2018-12-05 07:57

Anslag: justerat protokoll.

Tekninska nämndens fastighets- och gatudelegation hade sammanträde 4 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.