Publicerad 2019-02-01 15:03

Senast uppdaterad 2019-02-01 15:28

Kungörelse: detaljplan Dp 5523 Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Sallerup

Förslag till detaljplan för fastigheten Sallerup 180:21 m.fl (Hemgården) i Sallerup i Malmö, Dp 5523, finns tillgängligt för samråd under tiden 4 februari 2019-8 mars 2019.