Publicerad 2019-02-06 07:40

Senast uppdaterad 2019-02-06 07:43

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 6 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.