Publicerad 2019-02-07 09:34

Senast uppdaterad 2019-02-07 09:36

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.