Publicerad 2019-02-11 08:41

Senast uppdaterad 2019-02-11 08:44

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.