Publicerad 2019-03-04 09:49

Senast uppdaterad 2019-03-04 09:56

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat (utom §§ 20-22 som justerades omedelbart) och har tillkännagivits genom anslag.