Publicerad 2019-03-12 11:54

Senast uppdaterad 2019-03-12 11:56

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom ansalg.