Publicerad 2019-03-13 10:15

Senast uppdaterad 2019-03-13 10:22

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.