Publicerad 2019-03-14 08:21

Senast uppdaterad 2019-03-14 08:25

Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktige hade sammanträde 28 februari. §§ 45 och 46 i protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.