Kommunalråd

Malmö har kommunalråd som väljs av kommunfullmäktige. Här får du veta mera om kommunalråden.

Kommunalråden ansvarar för var sitt verksamhetsområde som de har beredningsansvar för. Fyra kommunalråd har inget beredningsansvar men de får tidigt insyn i alla ärenden.

Kommunalråd med beredningsansvar


Finans: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Arbetsmarknad och socialtjänst: Sedat Arif (S)

Skola och utbildning: Sara Wettergren (L)

Hälsa, vård och omsorg samt strategisk personalpolitik: Anders Rubin (S)

Teknik och service: Andreas Schönström (S)

Miljö och stadsbyggnad: Simon Chrisander (L)

Funktionsstöd och LSS: Roko Kursar (L)

Demokrati och mänskliga rättigheter: Ewa Bertz (L)

Kultur och fritid: Frida Trollmyr (S)

Kommunalråd utan beredningsansvar


Torbjörn Tegnhammar (M)

Magnus Olsson (SD)

Emma-Lina Johansson och Anders Andersson (V) (50 procent var)

Senast ändrad: 2019-01-18 09:18