Kommunfullmäktige

Hör på livliga debatter om hur Malmö kan bli en ännu bättre stad. I kommunfullmäktige fattas beslut du som malmöbo garanterat märker av i ditt dagliga liv.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Sammanträden

Här hittar du datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019.

Handlingar

Här hittar du handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden — både kommande och tidigare.

Följ mötena

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden på flera sätt. Välj mellan på plats, via webbvideo och via radio.

Ledamöter

Här kan du se vem som sitter i kommunfullmäktige.

Senast ändrad: 2019-01-22 07:50