Kommunfullmäktige

Hör på livliga debatter om hur Malmö kan bli en ännu bättre stad. I kommunfullmäktige fattas beslut du som malmöbo garanterat märker av i ditt dagliga liv.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Så fördelas platserna i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Malmö har 61 platser. Dessa fördelas så här:

  • Socialdemokraterna (S): 21
  • Moderaterna (M): 14
  • Sverigedemokraterna (SD): 9
  • Miljöpartiet (MP): 6
  • Vänsterpartiet (V): 6
  • Liberalerna (L): 3
  • Feministiskt Initiativ (FI): 2

S och MP har kommit överens om att samarbeta vid val till nämnder och styrelser (genom s k valteknisk samverkan). Även M och L har kommit överens om valteknisk samverkan.

Sammanträden

Här hittar du datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018.

Handlingar

Här hittar du handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden — både kommande och tidigare.

Följ mötena

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden på flera sätt. Välj mellan på plats, via webbvideo och via radio.

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter i kommunfullmäktige? Här hittar du ledamöter och ersättare (välj "Kommunfullmäktige" i rullmenyn).

Senast ändrad: 2018-01-10 16:22