Mer om kommunfullmäktige

Här får du veta mera om hur kommunfullmäktige arbetar.

Kommunfullmäktige har sedan år 1863 (då benämnt stadsfullmäktige) varit Malmö stads högsta beslutande politiska församling.

Malmöbornas representanter

De 61 ledamöterna väljs i allmänna val av Malmös medborgare med en röst var. (År 1863 var det endast män som fick rösta och de fick avge olika antal röster beroende på förmögenhet.)

Ordförande

Kommunfullmäktige utser en ordförande som ansvarar för att sammanträdet annonseras och genomförs. Ordförande representerar också Malmö stad i olika offentliga tillställningar. I Malmö heter kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson.

Ärenden och motioner

Till kommunfullmäktige läggs ärenden fram från kommunens nämnder via kommunstyrelsen. Motioner lämnas av enskilda ledamöter.

Styrdokument

Arbetet styrs bland annat av kommunallagen och av en arbetsordning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-31 13:03