Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen och antaget reglemente.

Den leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Sammanträden

Här hittar du datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2018 och 2019.

Handlingar

Här hittar du handlingar till kommunstyrelsens sammanträden.

Information om ärenden och beslut

Här hittar du information om kommunstyrelsens ärenden och beslut vid sammanträdena.

Protokoll

Här kan du ladda ned protokoll från kommunstyrelsens sammanträden.

Senast ändrad: 2018-11-12 14:31