Centrala pensionärsrådet

Under kommunstyrelsen finns Malmö centrala pensionärsråd. Här hålls överläggningar om övergripande frågor som rör äldres villkor i Malmö.

Rådet behandlar främst frågor som rör:

  • övergripande planering av vård och omsorg
  • boende för äldre
  • tillgänglighet
  • taxor och avgifter
  • kvalitetsuppföljning

Rådet är ett forum för ömsesidig information mellan folkvalda och pensionärsorganisationer. Rådet är även remissinstans till kommunstyrelsen.

Frågor till rådet bereds av ett arbetsutskott.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-10 14:32