Några av dina rättigheter

I Malmö strävar vi efter att ge dig en snabb rättssäker handläggning och god service. Här får du veta mera om några av dina rättigheter.

Här finns bestämmelser för överklagande av beslut och för allmänna handlingar. Läs mer under menyerna härintill.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 17:37