Förtroendenämnden

Får du stöd från kommunens vård- och omsorgsverksamheter eller är du anhörig? Har du frågor eller synpunkter på vård och omsorg i Malmö stad? Du är välkommen att kontakta oss.

Till Förtroendenämnden kan du vända dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter och klagomål och ställa frågor om kommunens vård och omsorg. När du delar med dig av dina erfarenheter bidrar du till Malmö stads kvalitetsutveckling och arbetet med patientsäkerhet inom dessa verksamheter.

Förtroendenämnden:

  • Lyssnar på dina erfarenheter av kommunens vård och omsorg
  • Har en rådgivande funktion
  • Består av sju ledamöter och lika många ersättare
  • Har tystnadsplikt

Förtroendenämndens verksamhet regleras i Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Varje år rapporterar nämnden sina iakttagelser till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Även Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen tar del av nämndens
iakttagelser.

Om du istället har synpunkter på den hälso- och sjukvård som Region Skåne ansvarar för, ex. vårdcentral eller sjukhus, kan du kontakta Region Skånes patientnämnd.

 

Förtroendenämndens sammanträdesdagar 2018

Sammanträdena är klockan 9-12

19 februari
5 april
24 maj
19 september
24 oktober
14 december 

Senast ändrad: 2018-04-18 15:16