Sammanträdesdagar 2018: samtliga nämnder

Här hittar du sammanträdesdagar för alla Malmö stads nämnder.

Sammanträdestider 2019 kommer i januari.


Vill du veta mera om nämnderna och deras sammanträden? Klicka på respektive nämnd.

Sammanträdesdagar under januari-juni 2018

Nämnder

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

Jun

 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden

30

22

21

25

24

21Fritidsnämnden

25

22

22

26

24

14

 

 

Funktionsstödsnämnden

24

21

21

25

23

18Förskolenämnden

24

21

21

25

23

13

 

 

Grundskolenämnden

24

21

21

25

23

21

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

26

23

23

27

25

21Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

31

21

28

26

28

15Kommunfullmäktige

---

1

1, 22

26

31

19-20

 

 

Kommunstyrelsen

10

7

7

4

2, 30

13

 

 

Kulturnämnden

25

28

21

25

24

14

 

 

Miljönämnden

23

22

20

24

29

14

 

 

Revisorskollegiet

24

14

21

11, 25

28

13

 

 

Servicenämnden

30

20

20

24

29

12

 

 

Stadsbyggnadsnämnden

18

15

8

12

17

7

 

 

Tekniska nämnden

23

20

21

24

29

18

 

 

Valnämnden

29

19

12

---

21

18

 

 

Överförmyndarnämnden

30

20

20

24

22

26

 

 

 

Sammanträdesdagar under juli-december 2018

Facknämnder

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden

---

29

24

26

29

19Fritidsnämnden

---

30

27

25

22

13

 

 

 

 

 

 

Funktionsstödsnämnden

---

29

26

24

28

19Förskolenämnden

---

22

19

24

21

12

 

 

 

 

 

 

Grundskolenämnden

---

22

26

24

21

19

 

 

 

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

---

24

21

26

23

17Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

---

30

24

---

28

17Kommunfullmäktige

---

30

27

15, 25

22

20

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

---

15

5

3, 15, 29

7

5

 

 

 

 

 

 

Kulturnämnden

---

29

26

24

21

13

 

 

 

 

 

 

Miljönämnden

---

28

25

23

20

18

 

 

 

 

 

 

Revisorskollegiet

---

22

26

17

28

12

 

 

 

 

 

 

Servicenämnden

---

28

26

30

28

18

 

 

 

 

 

 

Stadsbyggnadsnämnden

---

23

20

18

29

19

 

 

 

 

 

 

Tekniska nämnden

---

28

26

23

28

12

 

 

 

 

 

 

Valnämnden

---

27

24

---

---

19

 

 

 

 

 

 

Överförmyndarnämnden

---

28

18

23

27

18

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 2019-01-08 11:25