Sök bidrag för arbete mot jämställdhet och antidiskriminering

Arbetar du med att utveckla ditt arbete för att bli mer jämlikt och jämställt? Då har du möjlighet att söka bidrag inom områdena jämställdhet, antidiskriminering och nationella minoriteter. Ansökningarna ska avse insatser inom den egna verksamheten.

Nytt för 2018 är att det även går att söka medel för insatser inom barnrättsperspektivet.

Ansökningarna måste ta utgångspunkt i någon av följande:

 • Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
 • Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering
 • Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö
 • Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
 • Kommunfullmäktiges budgetmål
 • Respektive nämnds/bolags/verksamhetsmål inom något av ovanstående områden.

Förslag på insatser som kan göras är:

 • genomföra jämställdhetsanalyser och granskningar inom antidiskriminering av utmaningar/områden som är strategiskt viktiga för den aktuella verksamheten.
 • ta fram mål och åtaganden efter genomförda analyser och granskningar
 • genomföra åtgärder baserat på behov som framkommit av tidigare genomförda analyser och granskningar
 • utifrån behov som framkommit av tidigare genomförda analyser och granskningar utveckla metoder som bidrar till att föra arbetet framåt inom respektive verksamhet
 • Utveckla befintlig verksamhet så att den bättre anpassas gentemot nationella minoriteter.

Om du vill veta mer och få tillgång till en ansökningshandlingar kan du kontakta: anders.p.eriksson@malmo.se

Senast ändrad: 2017-06-26 10:38