Sök bidrag för arbete med jämställdhet och antidiskriminering

Är ni en ideel förening som arbetar för jämställdhet och antidiskriminering? Då har ni möjlighet att söka bidrag från Malmö stad.

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter ger sedan 2017 ut bidrag till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter.

Observera att bidrag bara kan lämnas om Malmö stads kommunstyrelse i sin budget för 2019 beslutar att avsätta pengar till detta.

Vem kan söka?

För jämställdhet, antidiskriminering och nationella minoriteter kan medel sökas av Malmö stads nämnder, av Malmö stad helägda bolag samt av ideella föreningar.

För arbetet med barnets rättigheter kan medel sökas av Malmö stads nämnder och Malmö stad helägda bolag.

Viktiga datum

1 dec 2018

Ansökningar gällande jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter ska vara stadskontoret tillhanda via mail till anders.p.eriksson@malmo.se.

Ansökningar gällande nationella minoriteter ska vara stadskontoret tillhanda via mejl till per-erik.ebbestahl@malmo.se.

Dec 2018

Stadskontoret bereder ärendet.

Början av 2019

Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutar om inkomna ansökningar.

31 jan 2020

Slutredovisning av genomförda utvecklingsarbeten lämnas till stadskontoret.

Mer info och ansökan (pdf, 197.3 kB)

Senast ändrad: 2018-10-30 13:17