Ung livsstil - Malmö

Hur mår Malmös unga? Vad gör de på fritiden och vad vill de göra på fritiden? Fritidsförvaltningen fick i uppdrag av fritidsnämnden att under 2015 genomföra en kartläggning av högstadieelevernas fritidsvanor och beskriva livsvillkoren för Malmös barn och unga.

Studien genomfördes hösten 2015 i samarbete med forskningsgruppen Ung livsstil. På dessa sidor presenterar fritidsförvaltningen bland annat resultat, rapporter och metoder. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 11:07