Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) handlar ytterst om att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar. Här får du veta mera om Malmö stads arbete med forskning och utveckling inom flera områden.

FoU-arbetet i Malmö stad bedrivs inom flera av de kommunala välfärdstjänsterna:

  • anhörigstöd
  • individ- och familjeomsorg
  • förskola och skola
  • äldreomsorg, LSS och funktionsnedsättning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-27 13:37