Individ- och familjeomsorg

FoU stöder socialtjänsten på flera sätt. Utmaningarna inom
Individ och familj är många, t ex krav på ökad effektivitet, bättre kvalitet
och kunskapsbaserade arbetsmetoder. För att möta dessa utmaningar arbetar vi på FoU med kunskapsutveckling, handledning, samverkan, omvärldsbevakning och metodutveckling.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 14:58