LSS & funktionsnedsättning

FoU LSS & funktionsnedsättning ger stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik till verksamheter som vänder sig till malmöbor med funktionsnedsättning.

De senaste åren har Malmö stad arbetat med att ta fram kunskapsunderlag i arbetet med att förebygga utmanande beteenden hos personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. En forskningsöversikt publicerades 2012 och ett cirkelmaterial började användas 2014.

Forskningsöversikten och cirkelmaterialet finns här

Erfarenheter från det brukarnära arbetet tas tillvara genom FoU-trainee. Personal i det brukarnära arbetet sätter ord på sina kunskaper genom att läsa och skriva en dag i veckan med handledning från FoU. Uppsatserna fungerar sedan som stöd för kompetensutveckling i verksamheterna.

FoU-traineeuppsatserna finns här

Med LSS menas "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade".

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-18 08:48