Publikationer

Här hittar du och kan ladda ner utgivna publikationer, metodböcker, stöd och forskningsrapporter som PDF-filer. Publikationerna är framtagna av medarbetare i Malmö stad med samordning från Pedagogisk Inspiration Malmö. För mer information om tidigare forskningsrapporter och övriga publikationer, se menyn.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-03-07 10:24