FN:s globala mål i Malmö

Malmö ska bli en hållbar stad därför gör vi nu FN:s globala hållbarhetsmål till våra egna.

FN:s illustrationer över de 17 globala målen

Globala utmaningar är också lokala, där städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå målen. Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030.  Malmö är också en av pilotkommunerna till regeringens arbete med hållbarhetsmålen.

Ett viktigt steg i Malmö stads arbete är att kommunfullmäktige i budget 2017 beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål ska omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör alla verksamheter. Kommunfullmäktige har även beslutat att inrätta ett hållbarhetskansli under kommunstyrelsen i syfte att leda stadens hållbarhets- och innovationsarbete i samarbete med såväl externa aktörer som med andra nämnder och förvaltningar i staden.

Mycket görs redan. Inom olika verksamheter pågår en mängd insatser som bidrar till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nu handlar det om att koppla ihop dimensionerna och använda hela Malmö stads kapacitet för att tillsammans, både internt och med externa parter i gränsöverskridande kunskapsallianser, åstadkomma hållbar utveckling.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-07 16:48