På gång

Här kan du läsa om vad som är på gång i Malmö gällande vårt arbete med hållbarhet. Tipsa gärna om du saknar något.

Malmö med Nordic Clean Energy Week

I maj 2018 står Sverige tillsammans med de nordiska länderna och EU värd för världens största energiministermöte med Malmö och Köpenhamn som värdstäder! I samband med mötena arrangeras Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen.
Läs mer om Nordic Clean Energy Week

Arbetet efter Malmökommissionen ska utvärderas

Tio år efter kommunstyrelsens beslut om att tillsätta Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö är det dags att utvärdera arbetet enligt kommissionens rekommendationer.

Läs mer

Globala målen en del av Malmö stads budgetprocess

FN:s globala mål för hållbar utveckling ska bli lokala. Malmö stad var Sveriges första kommun som skrev under deklarationen 2015. Arbetet enligt de globala målen pågår för fullt och ett av de viktigaste åtaganden Malmö stad har är att få in målen i stadens styr- och ledningssystem. Samtidigt pågår arbetet med en förändrad budgetprocess för Malmö stad. Den går ut på att skapa bättre förutsättningar för helhet, långsiktighet, prioritering, systematik och struktur samt tydliga roller och ansvar.

Läs mer

Malmö pilot för hållbart Sverige

Malmö är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås. Att få stöd av SKL och FN-förbundet och att dela erfarenheter och lärdomar med andra kommuner som arbetar för samma mål, är viktigt för den fortsatta utvecklingen för ett hållbart Malmö.

Kontakt kansliet för hållbar utveckling

Frida Leander, 040-341000, 0766-354172, frida.leander@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-21 11:13