Hållbarhetskansliet

För att koordinera arbetet med hållbarhet har Malmö stad inrättat ett kansli för hållbar utveckling.

Kansliets uppdrag är att leda, samordna och stödja förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.

Vill du besöka oss?

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-26 14:47